Altijd actueel

Nieuws
Loketten NOW 4.0 en TVL geopend

Ondernemers kunnen een aanvraag doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor januari tot en met maart 2021. Tevens kan het mkb de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen.

NOW 4.0

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren in de loonkosten. De maximale tegemoetkoming in de loonkosten voor de vierde periode is door het kabinet verhoogd van 80% naar 85%van de loonkosten (bij 100% omzetverlies).

De overige voorwaarden van de NOW-regeling zijn gelijk aan die in de derde periode. Om in aanmerking te komen moeten werkgevers ook nu minimaal 20% omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. De loonsom mag met 10% dalen ten opzichte van de referentiemaand juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van tachtig procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Ondernemers hebben tot 14 maart om NOW-steun aan te vragen voor de vierde periode.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben.

Om de TVL te kunnen aanvragen moeten organisaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij in het lopende kwartaal minstens 30% minder omzet hebben dan in dezelfde periode in 2019. De TVL is in 2021 fiks verruimd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Belangrijke verschillen zijn:

  • Organisaties die meer dan 30% omzetverlies hebben, krijgen 85% van de berekende vaste lasten vergoed (dit was 50 tot 70%).
  • Het maximumbedrag aan TVL is opgehoogd van € 90.000 naar € 330.000. Voor organisaties met meer dan 250 werknemers is dit zelfs € 400.000. Het minimale subsidiebedrag klimt van € 750 naar € 1.500.
  • Op voorspraak van de Tweede Kamer kunnen organisaties die minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben in het kwartaal ook TVL aanvragen. Eerder lag de drempel op € 3.000.

Ondernemers hebben tot 30 april om TVL-subsidie aan te vragen voor het eerste kwartaal 2021.


Bekijk ook